جهت کسب اطلاع از اخرین برنامه دوره های نیمه دوم شهریور ماه نوین پارسیان به ادرس زیر مراجعه بفرمایید.

http://novinparsian.ir/CMS_UI/ShowNews.aspx?newsid=1574