مجموع سئوالات Piping

مجموع سئوالات Piping

 

تهیه و تدوین: دکترعلیرضا قندچی

 

ـ چهار جنس معمول لوله‌ها را نام ببرید.

 ـ طریقة ساخت یک لوله بادرزجوش را شرح دهید؟

 ـ شمش فلزی چیست و از آن چه استفاده‌ای می‌شود؟

 ـ به چه دلیل لوله‌ها را با پلی اتیلن  پوشش می‌دهند؟

 ـ عدد اسکجوال  چیست؟

 ـ استاندارد ASTM چیست؟

 ـ از لوله‌ها‌ی چدنی در چه مصارفی استفاده می‌شود؟

 ـ به چه دلیل لوله‌های فولادی مفید هستند؟

 ـ std به چه معناست؟

 ـ فولاد ضد زنگ چیست؟

 ـ چهار مورد استفاده تیوبها را نام ببرید.

 ـ به چه دلیل لوله‌های گالوانیزه در مقابل خوردگی و پوسیدگی مقاوم هستند؟

  دو آلیاژ معمول لوله‌های فولادی را نام ببرید؟

 ـ PVC چیست؟

ـ سه دلیل برای ایزوله‌کردن (عایق) خطوط را نام ببرید؟

- دو نوع عایق را که در دمای زیر F 600 کاربرد دارند نام ببرید؟

 ـ الیاف شیشه چه نوع عایقی هستند و چگونه استفاده می‌شوند؟

ـ عایقهای پشمی و روش استفاده از آنها را شرح دهید؟

ـ به چه دلیل خطوط سرد را ایزوله باید کرد؟

ـ پشم سنگ چیست؟

ـ خیلی قوی (extra strong) در Pipeرا توضیح دهید؟

 ـ کاربرد اصلی اتصالات چیست؟

  ـ   ویژگی اتصالات جوشی را که مزیت این اتصالات را نسبت به سایر اتصالات نشان می‌دهد چیست؟

 ـ تفاوتهای بین زانویی با شعاع انحنای کوتاه و زانویی با شعاع انحنای بلند را شرح دهید.

 ـ اتصالات رزوه‌ای در چه مواردی کاربرد دارند؟

 ـ تفاوت بین کاهندة هم‌مرکز و کاهندة غیرهم مرکز در چیست؟

 ـ در چه شرایطی از اتصالات بوشنی استفاده می‌شود؟

 ـ به چه منظوری از اتصال به وسیلة فلنج استفاده می‌شود؟

 ـ معایب استفاده از سیستمهای فلنجی چیست؟

 ـ از اتصالات رزوه‌ای معمولاً برای چه سایز لوله‌هایی استفاده می‌کنند؟

    ـ چهار نوع اتصال لوله را همراه با ذکر خصوصیات هر یک نام ببرید.

  ـ کاربرد فلنج کور (Blind) در کجاست؟

 ـ از اریفیس فلنج به چه منظوری استفاده می‌شود؟

 ـ RTJ به چه معناست؟

 ـ به چه منظور از گسکت استفاده می‌شود؟

 ـ تعداد سوراخهای پیچ فلنجها چگونه است؟

 ـ سطوح استاندارد فلنج در کدام استاندارد آورده شده است؟

 ـ در شرایط با دما و فشار بالا چه نوع اتصالاتی کاربرد دارند؟

 ـ انواع مختلف زانویی را نام ببرید؟

 ـ کدام تجهیز ایمنی فشار برای بخار، هوا و یا خطوط گاز استفاده می‌شود؟

الف  Globe

ب  Gate

ج  Safety

د  Relief

ه‍  Pilot

 ـ چه جنسی برای محیطهائی با شوکهای حرارتی زیاد در ولو مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

الف) فولاد

ب) آهن چکش خواری شده

ج) مس

د) برنج

 ـ چه جنسی برای دماهای F ْ400 (C 204.4º) و کمتر در سرویسهای غیر بحرانی در ساخت ولو استفاده می‌شود.

الف) فولاد

ب) برنج

ج) روی

د) آلومینیوم

 ـ Bonnet جوشی در شیربرای چه شرایطی مناسب می‌باشد.

الف) شرایط بالای دمائی و فشاری با تعمیرات به ندرت

ب) فشارهای پائین

ج) در شرایطی که خطر آتش‌سوزی وجود داشته باشد.

د) دمای F ْ900 (C ْ482.1) و بالاتر

 ـ سیستم تله بخار به چه منظور در صنعت استفاده می‌گردد.

الف) برای تمیز کردن خطوط

ب) تخلیه کندانس در حالتی که بخار در سیستم موجود می‌باشد.

ج) تخلیه مداوم مایعات

د) همانند فیلترها عمل می‌کند.

 ـ چه مدلی از دیسک در ولو globe دارای نشیمنگاه پهن و سطح بزرگی می‌باشد.

الف) غیر فلزی

ب) plug

ج) مخروطی

د) سوزنی

 ـ چه مدلی از چک ولو با ولو دروازه‌ای استفاده می‌شود.

8ـ OS&Y را تعریف کنید.

 ـ در چه مدلی از انتخابات موجود برای stem، محتویات خط در تماس با رزوه هستند.

الف) stem و hand wheel بالا رونده

ب) stem ثابت، رزوه داخلی

ج) stem بالا رونده

د) stem و hand wheel ثابت

 ـ عملکرد خط جانبی تعبیه شده برای ولو چیست؟

 ـ دو نمودارمهم فرایندی را نام ببرید  

-           در چه مرحله‌ای نمودار فرایندی تکمیل می‌شود؟

 ـ آیا سایز لوله‌ها در نمودار P&ID ذکر می‌گردد.

 ‌ـ آیا کلیه تجهیزات در نمودار P&ID نمایش داده می‌شوند.

 ـ انواع گازهای مورد استفاده در Utility services را بیان کنید.

 ـ آیاخطوط تخلیه در نمودارهای P&IDآورده می‌شود.

 ـ آیا کلیه تجهیزات در P&ID در ابعاد دقیق ترسیم می‌گردند.

 ـ سیستم مشعل در کدام دسته از نمودارهای زیر قرار دارد.

a) نمودار تأسیسات جانبی

b) نمودارهای فرآیندی

c) نمودارهای سیستم پساب

d) نمودار تجهیزات ابزار دقیق

 ـ منظور از PR چیست؟

 ـ Level glass  به منظور ........................ نصب می‌گردد.

 ـ منظور از TIC چیست؟

 ـ عملکرد FR چیست؟

 ـ تجهیزات ابزار دقیق با دو عملکرد را چگونه نمایش می‌دهند؟

-          نرم افزارهای طراحی Piping را نام ببرید؟

-          کاربرد نرم افزارهای مدلسازی چیست؟

 ـ کدام روش ترسیمی بیشتر در نقشه‌کشی پایپینگ برای نمایش یک سیستم در شکل سه بعدی به کار می‌رود؟

الف) دیمتریک

ب) اکسونومتریک

ج) ایزومتریک

 ـ چه مقیاسی (Scale) در نقشه‌کشی پایپینگ بر بقیه ترجیح دارد؟

 ـ سه مورد از کاربردهای یک نقشه ایزومتریک را نام ببرید.

 ـ فلش شمالی در نقشه ایزومتریک باید به سمت ....................... باشد:

الف) بالا و راست

ب) بالا و چپ

ج) فرقی نمی کند

 ـ خطوط ایزومتریک به صورت ..................... ظاهر خواهند شد:

الف) بصورت زوایای در نمای ایزومتریک

ب) با طول واقعی

ج) خارج از مقیاس

د) به اندازة سه چهارم سایز خطوط

 ـ مخازن یا برج‌های عمودی یک شکل بیضوی دارند که به موازات افق می‌باشد. درست یا نادرست؟

 ـ چه موقع خطوط تقارن در یک نمای ایزومتریک استفاده می‌شوند.

 ـ زوایا در ایزومتریک چگونه اندازه‌گذاری می‌شوند؟

ـ چگونگی ارتباط مدل‌های سه بعدی با نقشه‌های ایزومتریک را بیان کنید.

 ـ کاربردهای اصلی یک ساپورت لوله را شرح دهید.

 ـ موقع مقایسه شرائط حساس با غیرحساس چه فاکتورهایی در طراحی و ساپورت‌گذاری لوله متفاوت هستند؟

 ـ ساپورت‌های نوع لرزشی را توضیح  دهید.

 ـ دلیل شیب دادن سیستم پایپینگ چیست؟

 ـ فرق بین قلاب لوله و بست لوله چیست؟

 ـ اعضای اصلی قلاب میله‌ای (rod hanger) را بگویید؟

 ـ زاویة نوسان (swing) در ساپورت لوله چیست؟

 ـ قابلیت تنظیم را در ساپورت لوله توضیح دهید.

 ـ چه تفاوتی بین قلاب فنری بار ثابت و بار متغیر وجود دارد.

 ـ در مورد قلاب‌های فنری، نوع .............................. کاربرد بیشتری دارد.

 ـ قلاب دو فنری (double – spring) چیست و کاربردش را بیان کنید؟

 ـ مونتاژ لوله آویز (trapeze) را شرح دهید و دو کاربرد آن را بیان نمایید.

 ـ قلاب‌های فنری متغیر بر اساس .............................. مجاز به سه دسته تقسیم می‌شوند.

 ـ چرا جابجایی گرمایی یک عامل مهم در طراحی ساپورت لوله است؟

 ـ بار گرم و سرد را تعریف کنید.

 ـ تغییرپذیری محاسبه‌ای را تعریف کنید.

 ـ کار قلاب فنری بار ثابت چیست؟

 ـ میله نوسان‌گیر (swing strut) چه فرقی با کمک فنر دارد؟

 ـ چند نوع شوک‌گیر (shock suppressor) وجود دارد و تفاوت آنها در چیست؟

 ـ موقع استفاده از دو کمک فنر در یک محل از لوله، باید در بهره‌برداری .............................. باشند.

 ـ کمک فنرها دارای بیشترین زاویة نوسانی معادل .............................. درجه هستند.

 ـ تفاوت بین قید (restraint) و مهار انکر (anchor) چیست؟

 ـ سه کاربرد کشویی‌های لوله (slides) را بیان کنید.

 ـ کفشک‌های لوله (Shoes) در لوله‌های .............................. استفاده نمی‌شوند مگر در مورد ............................ سیستم لوله.

 ـ راهنماهای لوله (guides) در جابجایی حرارتی برای .............................. به کار می‌روند.

 ـ ساپورت‌های زینی لوله (saddles) چه کاربردی دارند؟

 ـ تجهیزات سازه‌ای را تعریف کنید و کاربرد آنها را در ساپورت‌گذاری لوله بیان نمایید.

 ـ هشت شکل مقطع سازه‌ای اصلی را برای ساپورت‌های لوله نام ببرید.

 ـ وظائف اصلی گروه ساپورت لوله چیست؟

 ـ بار کاری (working load) در سیستم لوله چیست؟

 ـ چرا ساپورت‌های زینی لوله (saddle) در برخی موارد برای لوله‌های عایق شده به کار می‌روند.

 ـ مهار لرزه‌گیر (seismic bracing) را تعریف کنید.

 ـ سیستم‌های پایپینگ نباید توسط تجهیزات ساپورت شوند چون .............................. .

 ـ چرا فاصله ما بین ساپورت‌های لوله اهمیت دارد؟

 ـ خطوط بخار به خاطر انباشته شدن کندانس به .............................. نیاز دارند.

 ـ نقشه تفصیلی (details) ساپورت لوله چه کاربردی دارد؟

 ـ نقشه موقعیت (Location) ساپورت لوله چه کاربردی دارد؟

 ـ سه مشخصه ساپورت معمولی لوله را بیان نمایید.

ـ آیا نقشه ساپورت لوله طبق مقیاس (اشل) ترسیم می‌شوند؟

ـ علائم مشخصه نمای ارتفاع (elevation) چه کاربردی در نقشه تفصیلی ساپورت لوله دارد؟

 ـ چگونه نرم افزارهای مدل‌سازی در طراحی ساپورت لوله به کار می‌روند؟

 ـ‌ موقع تعیین موقعیت‌های ساپورت لوله در مدل‌ها برخی از فاکتورهای مهم را بیان کنید؟

 ـ نقشه‌های مرجع مورد نیاز قبل از شروع طراحی ساپورت لوله را نام ببرید؟

 ـ نقشه‌های سازه‌ای فولادی چه چیزی را نشان می‌دهند؟

  نقشه HAVC چیست و چطور به کار می‌رود؟

 ـ مشخصات ساپورت لوله چه هستند و چطور به کار می‌روند؟

 

 

 

 

 

 

ـ چهار جنس معمول لوله‌ها را نام ببرید.

 ـ طریقة ساخت یک لوله بادرزجوش را شرح دهید؟

 ـ شمش فلزی چیست و از آن چه استفاده‌ای می‌شود؟

 ـ به چه دلیل لوله‌ها را با پلی اتیلن  پوشش می‌دهند؟

 ـ عدد اسکجوال  چیست؟

 ـ استاندارد ASTM چیست؟

 ـ از لوله‌ها‌ی چدنی در چه مصارفی استفاده می‌شود؟

 ـ به چه دلیل لوله‌های فولادی مفید هستند؟

 ـ std به چه معناست؟

 ـ فولاد ضد زنگ چیست؟

 ـ چهار مورد استفاده تیوبها را نام ببرید.

 ـ به چه دلیل لوله‌های گالوانیزه در مقابل خوردگی و پوسیدگی مقاوم هستند؟

  دو آلیاژ معمول لوله‌های فولادی را نام ببرید؟

 ـ PVC چیست؟

ـ سه دلیل برای ایزوله‌کردن (عایق) خطوط را نام ببرید؟

- دو نوع عایق را که در دمای زیر F 600 کاربرد دارند نام ببرید؟

 ـ الیاف شیشه چه نوع عایقی هستند و چگونه استفاده می‌شوند؟

ـ عایقهای پشمی و روش استفاده از آنها را شرح دهید؟

ـ به چه دلیل خطوط سرد را ایزوله باید کرد؟

ـ پشم سنگ چیست؟

ـ خیلی قوی (extra strong) در Pipeرا توضیح دهید؟

 ـ کاربرد اصلی اتصالات چیست؟

  ـ   ویژگی اتصالات جوشی را که مزیت این اتصالات را نسبت به سایر اتصالات نشان می‌دهد چیست؟

 ـ تفاوتهای بین زانویی با شعاع انحنای کوتاه و زانویی با شعاع انحنای بلند را شرح دهید.

 ـ اتصالات رزوه‌ای در چه مواردی کاربرد دارند؟

 ـ تفاوت بین کاهندة هم‌مرکز و کاهندة غیرهم مرکز در چیست؟

 ـ در چه شرایطی از اتصالات بوشنی استفاده می‌شود؟

 ـ به چه منظوری از اتصال به وسیلة فلنج استفاده می‌شود؟

 ـ معایب استفاده از سیستمهای فلنجی چیست؟

 ـ از اتصالات رزوه‌ای معمولاً برای چه سایز لوله‌هایی استفاده می‌کنند؟

    ـ چهار نوع اتصال لوله را همراه با ذکر خصوصیات هر یک نام ببرید.

  ـ کاربرد فلنج کور (Blind) در کجاست؟

 ـ از اریفیس فلنج به چه منظوری استفاده می‌شود؟

 ـ RTJ به چه معناست؟

 

/ 2 نظر / 225 بازدید
شیدا

اطلاعات خیلی خوبی بود لطفا این روند رو ادامه بدید متاسفانه محیط پروژه ها همه سعی به قایم کردن اطلاعاتشون دارن که مبادا کسی روی دستشون بلند شه، از لطف شما ممنونم

حمیدرضا

دستتون درد نکنه .موفق باشید . انشالله هر دفعه مراجعه کنیم به سایتتون مطالب بیشتری از شما ببینیم.